Κουρδίσματα Μουσικών Οργάνων

 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΡΙΧΟΡΔΗΣ
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΗΣ
  ΜΙ (Ε5)  —–  659.30Hz
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ
  ΜΙ (Ε3)  –  ΜΙ (Ε3)   —–     164.80 Hz –  164.80 Hz
  ΛΑ (Α3)  –  ΛΑ (Α2)   —–  220 Hz  – 110 Hz
  ΡΕ (D3) – ΡΕ (D2)  —–  148.80 Hz  –  73.42 Hz
  ΣΟΛ (G3)  –  ΣΟΛ (G2)  —–  196 Hz  –  98 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ
  ΛΑ (Α3)  –  ΛΑ (Α3)   —–  220 Hz  – 220 Hz
  ΡΕ (D4) – ΡΕ (D3)  —–  293.70 Hz  –  148.80 Hz
  ΣΟΛ (G3)  –  ΣΟΛ (G2)  —–  196 Hz  –  98 Hz
  ΝΤΟ (C4)  –  NTO (C3)  —– 261.60 Hz   –  130.80 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ
  ΜΙ (Ε5)  —–  659.30Hz
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΜΑΝΤΟΛΑΣ
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz
  ΝΤΟ (C3) —-  130.80 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΛΑ (Α3)   —–  220 Ηz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ 
  ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz
         ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz
  ΛΑ (Α3)   —–  220 Hz
         ΡΕ (D3)  —–  148.80 Hz


 • ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΟΥΤΙΟΥ

ΜΙ (Ε4)
ΛΑ (Α4)  —–  440 Hz
ΣΙ (Β3)
ΜΙ (Ε3)   —–   164.80 Hz
ΛΑ (Α3)  —–  220 Hz
ΡΕ (D3)  —–  148.80 Hz