Καρπάθικη λύρα

σκάφος: καρυδιά μαύρη
καπάκι: κατράνι
γλώσσα: κατράνι με ασετονούχα πάστα
χορδοδέτης: παλίσανδρος
κλειδιά: έβενος

Κατηγορία:

Περιγραφή

σκάφος: καρυδιά μαύρη
καπάκι: κατράνι
γλώσσα: κατράνι με ασετονούχα πάστα
χορδοδέτης: παλίσανδρος
κλειδιά: έβενος