Κεμανές 4 κύριες + 6 συμπαθητικές χορδές

Κεμανές 4 κύριες + 6 συμπαθητικές χορδές

σκάφος: χρυσομουρνιά
καπάκι: έλατο
χορδοδέτης: έβενος
γλώσσα: έβενος
κλειδιά: έβενος

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Κεμανές 4 κύριες + 6 συμπαθητικές χορδές

σκάφος: χρυσομουρνιά
καπάκι: έλατο
χορδοδέτης: έβενος
γλώσσα: έβενος
κλειδιά: έβενος