Κρητικό λαούτο “παραδοσιακό”

σκάφος: παλίσανδρος (ένθετα: σφενδάμι)
καπάκι: Ελβετική ελάτη
μάνικο: σφενδάμι – βέγκε (ντυμένο με ντούγιες παλίσανδρου)
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: έβενος
κλειδιά: grover

Περιγραφή

σκάφος: παλίσανδρος (ένθετα: σφενδάμι)
καπάκι: Ελβετική ελάτη
μάνικο: σφενδάμι – βέγκε (ντυμένο με ντούγιες παλίσανδρου)
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: έβενος
κλειδιά: grover