Πολίτικη λύρα “τετράχορδη”

Πολίτικη λύρα “τετράχορδη”

σκάφος: καρυδιά
καπάκι: κυπαρίσι
γλώσσα: βέγκε
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: κόκκαλο

Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Πολίτικη λύρα “τετράχορδη”

σκάφος: καρυδιά
καπάκι: κυπαρίσι
γλώσσα: βέγκε
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: κόκκαλο