Πολίτικο λαούτο παλίσανδρος-κερασιά

σκάφος: ινδ. παλίσανδρος – κερασιά
καπάκι: Ιταλική ελάτη
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: παλίσανδρος
κλειδιά: έβενος

Περιγραφή

σκάφος: ινδ. παλίσανδρος – κερασιά
καπάκι: Ιταλική ελάτη
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: παλίσανδρος
κλειδιά: έβενος