Κουρδίσματα Μουσικών Οργάνων

ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΡΙΧΟΡΔΗΣ ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz        ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΕΤΡΑΧΟΡΔΗΣ ΜΙ (Ε5)  —–  659.30Hz ΛΑ (Α4)   —–  440 Hz        ΡΕ (D4)  —–   293.70 Hz ΣΟΛ (G3)  —–  196 Hz ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ ΜΙ (Ε3)  –  ΜΙ […]

Οδηγός συντήρησης των μουσικών μας οργάνων.

Οι ιδανικότερες συνθήκες φύλαξης των μουσικών οργάνων είναι θερμοκρασίες της τάξης των 18-24 °C και υγρασίας 45-55%. Ένας γενικός κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν πρέπει να εκθέτουμε το μουσικό μας όργανο σε συνθήκες στις οποίες δεν θέλουμε να εκτεθούμε και οι ίδιοι! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγουμε τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας […]