Κρητική λύρα “μουριά”

Κρητική λύρα τρίχορδη
σκάφος: ξανθιά μουριά
καπάκι: κατράνι
γλώσσα: έβενος
χορδοδέτης: έβενος
κλειδιά: Grover

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Κρητική λύρα τρίχορδη
σκάφος: ξανθιά μουριά
καπάκι: κατράνι
γλώσσα: έβενος
χορδοδέτης: έβενος
κλειδιά: Grover