Κρητικό λυράκι “συμπαθητικές με σκάλισμα”

Κρητικό λυράκι “συμπαθητικές με σκάλισμα”

σκάφος: καρυδιά
καπάκι: κατράνι
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: έβενος

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Κρητικό λυράκι “συμπαθητικές με σκάλισμα”

σκάφος: καρυδιά
καπάκι: κατράνι
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: έβενος