Λυράκι με 4 συμπαθητικές

σκάφος: μαύρη καρυδιά Σερβίας
καπάκι: κατράνι (πάνω από 100 ετών)
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: έβενος

Περιγραφή

σκάφος: μαύρη καρυδιά Σερβίας
καπάκι: κατράνι (πάνω από 100 ετών)
κλειδιά: έβενος
χορδοδέτης: έβενος