Στεριανό λαούτο Αμ. καρυδιά

σκάφος: Αμερικάνικη καρυδιά – ινδ. παλίσανδρος
καπάκι: κέδρος Καναδά
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: ινδ. παλίσανδρος

Περιγραφή

σκάφος: Αμερικάνικη καρυδιά – ινδ. παλίσανδρος
καπάκι: κέδρος Καναδά
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: ινδ. παλίσανδρος