Στεριανό λαούτο ελληνική καρυδιά

σκάφος: ελληνική καρυδιά 
καπάκι: Ελβετική ελάτη
μάνικο: σφενδάμι – παντούκ  – βέγκε (ενσωματωμένη βέργα ρύθμισης)
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: έβενος
πεναριά: παλίσανδρος , ένθετο σφενδάμι

Περιγραφή

σκάφος: ελληνική καρυδιά 
καπάκι: Ελβετική ελάτη
μάνικο: σφενδάμι – παντούκ  – βέγκε (ενσωματωμένη βέργα ρύθμισης)
ταστιέρα: έβενος
καβαλάρης: έβενος
πεναριά: παλίσανδρος , ένθετο σφενδάμι